Bilişim Teknolojileri

Bilişim Teknolojileri

TED Bodrum Koleji’nde teknolojik uygulamalar amaç değil; eğitimin pekiştirilmesi için birer araç olarak kullanılır.

Okulumuz, Apple ve Google firmaları ile yaptığı kurumsal işbirliği ile eğitimde teknolojiyi nitelikli bir biçimde kullanır.

Ortaokuldan itibaren uyguladığımız Google Classroom ile internetin bulunduğu her ortamda öğretmen ve öğrenci iletişim halinde olabilmektedir. Ödev ve projeler bu platformda takip edilebilmekte ve gerektiğinde on-line çalışmalarla öğrenme desteklenmektedir.

Okulumuzda bulunan Apple Center’da öğrencilerimiz web 2.0 uygulamaları, kodlama ve tasarım çalışmaları ile nitelikli bir teknolojik öğrenme ortamına sahiptir.

3D Görsel Stüdyomuzda öğrencilerimiz ders müfredatını üç boyutlu gözlük takıp üç boyutlu görsel eğitim materyalleri ile çalışmakta; böylece öğrenme pekişerek kalıcı olmaktadır.

Öğrencilerimiz kulüp ve derslerde kullanılan 3D Printer ile tasarımlarını gerçeğe dönüştürme imkanı bulmaktadır.

Her sınıfta bulunan akıllı tahta ve projeksiyon, öğretmenlere gerektiğinde konuları teknoloji desteği ile sunma olanağı sağlamaktadır.

Ortaokul 5. sınıfa kadar dersleri okulumuzca sağlanan Ipad uygulamaları ile desteklemekteyiz. Ortaokul 5. sınıftan itibaren öğrencilerimiz kendilerine ait tabletleri okula getirerek derslerde kullanmaktadır.

Okulumuzca öğrencilerimize sağlanan diğer bir teknolojik imkan Robotic uygulamalarıdır. Burada öğrencilerimiz robot yapma ve programlama üzerine önemli çalışmalar yapmaktadır.

Ayrıca ilgi duyan öğrencilerimiz için Scratch, Makers, Nano Bilim ve Teknoloji gibi birçok kulüp ve çalışma seçeneği sunulmaktadır.

Atatürk Köşesi

Ansolon