Yabancı Diller

TED Bodrum Koleji’nde İngilizce yabancı değil, ortak dil anlayışıyla ele alınır. K12 bütünlüğünde geliştirilen programımızda sistematik bir yöntem izlenmektedir. Öğrencilerin interaktif olarak derse dahil olması eğitimleri sırasında öğrenmeyi olumlu bir davranış haline dönüştürmeyi hedeflemektedir. Avrupa Ortak Dil Öğretim Çerçeve Planı (Common European Framework For Language Learning –CEFR) esas alınarak ve Dünya’da da en etkili yöntemlerden kabul edilen İletişimsel Yaklaşım (Communicative Approach) kullanılarak müfredat bütünlüğü sağlanır. En iyi iletişim,en etkili biçimde anlama ile gerçekleştirilir.

İngilizce öğretimine Anaokulunda başlanan okulumuzda, 8. sınıf öğrencilerimizin yıl sonunda, CEFR hedeflerine uygun olarak B1.2 ve B2.1 seviyesine gelmeleri hedeflenir.
Amaçlarımız
  Öğrencilerimizin 21. Yüzyılın etkin bireylerinden biri olmalarını sağlamak için;

 • Dört beceri olan dinleme, konuşma, okuma ve yazmayı kullanarak etkili iletişim kurabilmelerini,
 • Kendi öğrenmelerine aktif olarak dahil olabilmelerini,
 • Değişen Dünya düzeni içinde farklı bakış açılarını görebilmeleri, anlamlandırabilmelerini sağlayarak empati ve hoşgörü sahibi olabilmelerini,
 • Kültürlerarası farkındalık kazanabilmelerini,
 • Yaratıcılıklarını geliştirerek, eleştirel düşünebilme yeteneklerine sahip olmalarını,
 • Akademik bilginin yanında sanat ve edebiyat alanlarında da takdire sahip olabilmelerini,
 • Uluslar arası geçerliliği olan platformlarda kendilerini hayatları boyunca geliştirebilen bireyler olmalarını,
 • Öğrenimlerini yurt dışında da devam ettirebilecekleri sosyal, kültürel becerilere sahip olmaları için gerekli donanımsal becerileri geliştirmelerini,
 • Sadece ortaokul ve lisede değil, yüksek öğrenimde de farklı ve nitelikli işlere imza atabilmelerini,
 • Çalışma ortamlarını yönetebilme, geliştirebilme ve bunda yabancı dil bilmenin yaratacağı farkın ayrımına varabilmelerini,
 • Kendilerini daha iyi tanıyarak, geleceklerinde onlara ışık tutacak daha bir çok niteliğin farkına varmalarını sağlamaktır.
Hedeflerimiz
Okulumuzda K12 bütünlüğünde 8. Sınıfı bitiren öğrencilerimizin sunulan TED İngilizce Öğretim Programı’nı gerektiği şekilde tamamladığı takdirde Avrupa Ortak Dil Öğretim Çerçeve Planı (Common European Framework For Language Learning –CEFR) standartlarında B1 seviyesinde İngilizce dil becerisine sahip olmaları hedeflenmektedir. TED İngilizce Öğretim Programı’na bağlı olarak;

Dinlediğini Anlamada:
Kişisel yaşamında veya sosyal yaşamında doğal olarak karşılaştığı hem tanıdık hem de bilmediği konularda standart konuşulan dildeki canlı, yayın, ya da uzun konuşmaları, konferansları, televizyon ve radyo haberlerini ve filmlerin çoğunu anlayabilir.

Karşılıklı Konuşma ve Sözlü Anlatımda:
Genel konulardaki görüşlerini açık ve net bir şekilde tanımlayabilmek için yeterli bir dil aralığına sahip olur. Sosyal ortamlarda dili farklı amaç ve dinleyiciler için duruma uygun, net, doğru ve akıcı bir şekilde kullanabilir. Çeşitli durumlardaki konular hakkında kendi görüşlerini bildirebilir.

Okuduğunu Anlamada:
Okuma teknikleri ve stratejileri ile eleştirel ve yaratıcı düşünme becerilerini geliştirirken, aynı zamanda farklı yazarların bakış açılarını ve amaçlarını tanımlayabilir ve kendi yaşam deneyimleriyle ilişkilendirerek metinlere cevap verebilir. Makale ve raporları okuyarak analiz edebilir.

Yazılı Anlatımda:
Kendi duygu, düşünce ve ilgi alanlarına göre iyi organize edilmiş metinler yazabilir. Talebe göre açıklayıcı, anlatıcı, karşılaştırıcı, neden-sonuç ilişkisi sağlayıcı ve ikna edici metinler yazabilir.

8. Sınıf öğrencilerimizin yıl sonunda CEFR hedeflerine uygun olarak B1 seviyesini tamamlayarak mezun olmaları hedeflenir.
Öğretim Uygulamalarımız
Ortaokulda 5. Sınıf seviyesi İngilizce Hazırlık Sınıfı kapsamında kabul edildiği için haftada toplam 16 saat İngilizce dersi ile devam etmektedir. 6. , 7. Ve 8. Sınıf seviyelerinde ise İngilizce dersleri haftalık toplam 10 saat olarak devam etmektedir. Tüm seviyelerde yabancı öğretmenler eşliğinde Skills dersleri haftalık toplam ders saati içinde ayrıca uygulanmaktadır.

İngilizce Destek Programı Okulumuzda her seviyede ve gerekli görüldüğü takdirde öğrenim güçlüğü çeken veya tekrara gereksinim duyan öğrencilerimize uygulanan ve dışarıdan gelerek okulumuza yeni katılan öğrencilerimize oryantasyon sürecinden itibaren başlanan ders dışı özel yardım çalışmaları (İngilizce Destek Programı) ile öğrenme süreci içinde çeşitli sıkıtılar yaşayan öğrencilere küçük gruplar halinde çalışma yaptırılarak onları sürece daha iyi entegre edebilmek hedeflenmektedir.
Kulüpler, Uluslararası Çalışmalar ve Projeler
Öğrencilerimize diller ve kültürler arası farklı bakış açıları kazanmalarına yönelik farklı aktiviteler, projeler, kulüpler ve çalışmalar ortaokul seviyesinde de çeşitlenerek devam etmektedir.

Kulüplerimizden Word Wizards’da öğrencilerimiz geliştirdikleri çeşitli oyunlar, aktiviteler ve yazma çalışmaları kapsamında eğlenerek öğrenme üzerine projeler üretmektedirler.

Uluslararası çalışmalar kapsamına da giren Junior MUN Kulübü, Model Birleşmiş Milletler çalışmalarını eğitim kurumlarının öğrenci delegeleri ile belli ülkeleri ve Birleşmiş Milletler kurumlarını temsil ettikleri eğitsel bir simülasyondur. Öğrencilerin dünya sorunlarını tanımaları, çözüm üretebilmeleri, uluslararası ilişkiler geliştirmeleri için düzenlenen bu platform, Birleşmiş Milletler’in çalışma prensiplerini aynen uygulamaktadır. Ortaokul öğrencileri bu önemli deneyimi yaşayabilmek için çeşitli ülke ve şehirlerdeki organizasyonlara katılmaktadırlar.

Destination Imagination Kulübü ise çocukların ve gençlerin okulda, kariyerlerinde ve tüm yaşamlarında başarılı olabilmek için onlara ihtiyaçları olan becerileri öğretmeyi amaç edinmiş bir eğitim programıdır. STEAM (bilim, teknoloji, mühendislik, sanat ve matematik) eğitiminin sanat ve sosyal girişimcilikle harmanlandığı proje tabanlı bir öğrenme programı olan bu kulüp, öğrencilerin hayallerini gerçekleştirdiği öğrenme ortamları yaratmayı hedeflemektedir. Bu sayede öğrenciler, Yaratıcı & Eleştirel Düşünme, Takım Çalışması Problem Çözme Risk Alma Proje Yönetimi Sabır Özgüven gibi 21. yüzyıl becerileri kazanmaktadır. Her sene Türkiye çapında yapılan etkinliklere katılan öğrencilerimiz aynı zamanda kendilerini uluslararası alanda da göstermek için yarışmaktadırlar.

Uluslararası çalışmalarımızdan bir diğeri olan Global Virtual Classroom (GVC) etkinlikleri kapsamında öğrencilerimiz çeşitli ülke okullarından oluşan takımlar içinde özellikle sosyal sorumluluk çalışmaları ve dünya sorunlarının çözümüne yönelik çalışmaları kendi okullarında uygulayarak, bunları yine farklı ülke okullarındaki takım arkadaşları ile iletişim halinde olarak ortak tasarlayacakları bir websitesi ile bir yarışmaya ortak olmaktadırlar.
Atatürk Köşesi

Ansolon