Genel Bilgiler

Branşlaşmanın ve akademik içeriğin arttığı ortaokul yıllarında; öğrencilerimizi yakından tanıyıp, onları ilgi ve yetenekleri doğrultusunda destekleyerek öğrenmekten zevk alan bireyler yetiştiriyoruz.
TED Bodrum Koleji, Türk Eğitim Derneği tarafından zenginleştirilmiş olan müfredatı takip ederek ezberden uzak, düşünmeye, kendini ifade etmeye yönelik bir eğitim vermeyi hedeflemektedir. Okulumuz, bir yandan öğrencilerini akademik, sosyal ve duygusal yönden geliştirirken diğer yandan ulusal ve uluslararası alanda modern çağın gerektirdiği tüm bilgi ve becerilere sahip olan etkin bireyler olarak yetiştirmektedir. Okulumuzda k-12 bütünlüğünde, disiplinlerarası çalışmalarla gerçekleştirilen etkin öğrenme, her bireyin akademik potansiyelini keşfetmesine ve geliştirmesine olanak sağlar.

Öğrenim süreci, öğrenci merkezlidir. “Severek öğrenmek ve öğrenmeyi öğrenmek” öğrencimizde hedeflenen esas amaçtır. Derslerde bilginin kalıcı olmasına, kullanılmasına destek ve olanak veren öğretim metotları, teknik ve yöntemler kullanılır. TUBİTAK proje hazırlıkları, STEM Fair… bunlardan sadece birkaçıdır.

Öğrencilerimiz akademik başarının yanı sıra, çok geniş bir yelpazedeki sosyal sorumluluk projelerine, kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetlere de yönlendirilmektedir.

Okulumuzda evrensel bir eğitim-öğretim atmosferi oluşturulmaya çalışılmaktadır. Bu doğrultuda, Kanada Nova Scotia Öğrenci Değişim Programı, BTEC Uluslararası Meslek Edindirme Programı gibi uluslararası programlar ortaokulumuzdan itibaren uygulanmaktadır. Bunların yanısıra öğrencilerimizin Junior Model United Nations, Science Project, Gauss Mathematics Contest, Destination Imagination gibi uluslararası etkinliklere katılımı teşvik edilmektedir.

7. sınıftan itibaren ortaokul sonundaki ulusal sınavlara (LGS) hazırlık çalışmaları yapılır. Ezberden uzak, hiçbir sosyal, sportif ve kültürel öğrenmeden taviz vermeden “öğrenme” odaklı eğitim uygulamalarımızla öğrencilerimiz LGS 'de gerek bireysel gerekse kitlesel olarak üstün başarılar elde etmektedir.

Atatürk Köşesi

Ansolon