Oyun Oyuncak Kulübü

Öğrencilerimizin zamanlarını yaratıcı oyunlarla eğlenerek geçirmesi, birlikte oynadıkça arkadaşlarının çoğalması ve hatta arkadaşlarının arkadaşları ile de arkadaş olmaları önemsenir. Oyun oyuncak malzemeleri aylık olarak belirlenip öğrencilerimize bildirilecektir. Hazırlanacak oyun ve oyuncaklar öğretmenlerin liderliğinde (öğrenilip oynandıktan sonra diğer öğrencilere kendi sınıflarında öğretmeleri hedeflenmektedir.
Atatürk Köşesi

Ansolon