SAT Matematik Kulübü

SAT, Scholastic Aptitude Test anlamına gelir ve akademik bir yeterlilik testidir. İyi bir SAT skoru, yurt dışında üniversite eğitimi almanın kapılarını aralayacak ilk adımdır... Bu kulübün amacı, genel olarak yurt dışı üniversitelere kabul için öngörülen SAT Matematik sınavlarında bu konuda istekli öğrencilerin tecrübe edinmesini sağlamaktır. Kulüp çalışmalarında öğrencilerin örnek SAT Matematik problemlerini bağımsız olarak çözebilme, çözümlerini doğrulayabilme becerilerini güçlendirilmesi planlanmaktadır. Ayrıca öğrenciler bu tür sınavlarda kullanılan teknikleri öğrenerek bir yandan bu sınavlarda başarılı olabilmek için gerekli olan matematiksel kavramları gözden geçirme öte yandan belirli aralıklarla uygulanacak olan SAT denemelerinde kendi düzeylerini test etme şansına sahip olacaklardır.
Atatürk Köşesi

Ansolon