Sience Cup Jr. Kulübü

Kulübün ana hedefi öğrencilerin günlük yaşam becerilerini kullanarak karşılaştıkları problemlere bilgi ve beceri sentezi doğrultusunda çözüm bulmalarını sağlamaktır. Bu çerçevede öğrencilerimizin bilim ile ilgili soyut kavramaları somutlaştırp motivasyonlarını arttırmak hedeflenir. SCIENCE CUP Çek Cumhuriyetinde gerçekleştiren ulusalar arası bir bilim yarışmasıdır. Yarışmada Ocak ayından Nisan ayına kadar her ay 4 farklı görev yönergesi verilmektedir. Bu yönerge doğrultusunda araştırma ve görevler bir rapor halinde gönderilmektedir. Öğrencilerimiz bu yarışmada okulumuzu iki kere temsil etmiştir. Öğrencilerimiz yaratıcılıklarını kullanarak merak duygusuyla çözümler bulmaya çalışmaktadır.
Atatürk Köşesi

Ansolon