TED Makers Kulübü

Dünyada hızla yayılan “Kendin yap!” akımından hareketle, öğrencilerimizin hayal ettikleri ürünleri 3 boyutlu tasarım programı kullanarak tasarlayıp bu ürünleri yine 3 boyutlu yazıcılarda basarak, hayal dünyalarını ve yaratıcılıklarını paylaşabilecekleri öğrenme ortamlarında; kaynakları etkin kullanabilmeleri, problem çözme becerisi geliştirebilmeleri ve özgürce üretebilmeleri hedeflenmektedir. (Öğrencilerimizin kendilerine ait Arduino Seti ile katılmaları beklenmektedir.)

Atatürk Köşesi

Ansolon