TEDX TED Bodrum Kulübü

TEDx “Paylaşmaya Değer Fikirler” in dile getirildiği yerel bir programdır. TED, “Paylaşmaya Değer Fikirler” anlayışıyla, kişiler ve organizasyonların TED benzeri kendi yerel etkinliklerini yapabilmeleri için TEDXx'i yaratmıştır. Hedef, proje tabanlarının kurulumuna yönelik ara yüzlerin oluşturulması, yenilikçi girişimciliğin geliştirilmesi, kültürel zemini sağlamlaştıran her türlü yeni fikrin geliştirilmesini desteklemek ve yürütmektir. Çalışma süreçlerinde verimliliği arttıran ve sürdürülebilir projeleri destekleyen hedeflere (o ulaşılmasında önemli yol haritaları belirlenmiştir. Bunlardan en önemlisi girişimcilik ruhunu tetiklemek, girişimci fikirlerin filizlenebileceği ve dahası hayata geçebileceği iklimi ve atmosferi oluşturmaktır. Ulusal ve uluslararası proje ve yarışmalara zemin hazırlayan ve organizasyonların yürütüldüğü bir kulüptür.
Atatürk Köşesi

Ansolon