Voleybol Kulübü

Amaca yönelik sportif oyunlarla öğrencilerimizin bedensel beceri ve esneklik kazanmaları, temel voleybol becerileri kazanmaları ve geliştirmeleri, el, göz ve denge koordinasyonlarının , vücudun doğru duruş gelişimlerinin sağlanması hedeflenmektedir.
Atatürk Köşesi

Ansolon