Yaşam Deneyimi ve Meslek Gözlemi

Öğrencilerimizin meslekler hakkında bilgi edinmelerine, kendi özellikleri ile mesleklerin özellikleri arasında bağ kurmaya başlamalarına olanak tanıyan Yaşam Deneyimi ve Meslek Gözlemi Programı, mesleki gelişim adına çok kıymetli deneyimlerin kazanıldığı yaşantıları içeren bir programdır.

2016-2017 eğitim öğretim yılından bu yana okulumuzda uygulanmakta olan program; “Yaşam  Deneyimi” ve “Meslek Gözlemi” olmak üzere iki aşamadan oluşmaktadır. İlk aşama olan Yaşam Deneyimi; ortaokul öğrencilerinin hayatla iç içe olmalarını, yetişkinlerin iş yaşamlarına tanıklık ederken yaşlarına uygun sorumluluklar  alarak hayata ilişkin kalıcı öğrenmeler gerçekleştirmelerini amaçlamaktadır. İkinci aşama olan Meslek Gözlemi ise; lise öğrencilerinin ilgi duydukları ve yakından tanımak istedikleri meslekleri belirleyerek bu mesleklerin yapıldığı iş yerlerinde gözlem yapmaları ve işe katkıda bulunmalarıdır.

Yaşam Deneyimi ve Meslek Gözlemi Programı İşleyiş Esasları;

- Yaşam Deneyimi ve Meslek Gözlemi Programı ortaokul öğrencileri için en az 1 hafta, lise öğrencileri için en az 2 hafta yapılmalıdır,
- Öğrencinin kuruma ulaşımı aile tarafından karşılanacaktır,
- Öğrenci-Kurum Ön Görüşme Formu'nun 29 Mayıs 2019 Çarşamba gününe kadar veli tarafından doldurularak sınıf öğretmenine teslim edilmesi ve online olarak başvuru yapılması gerekmektedir. Online başvuru için tıklayınız.
(Matbu form sınıf öğretmeni tarafından imza karşılığında öğrencilere dağıtılacak ve toplanacaktır),
- Yaşam Deneyimi ve Meslek Gözlemi Programı’nı tamamlayan öğrenciler aşağıda linki bulunan Meslek Analizi Formu ve Raporunu program bitiminde dolduracaklardır,
- Öğrenciler, program sonunda gözlem yaptığı mesleğe ilişkin bilgi ve deneyimlerini içeren 2 adet fotoğraf ve 2 dakikalık bir video hazırlayarak aşağıda yer alan linkten dosyalarını göndereceklerdir,
- Tüm bu esasları yerine getiren öğrencilere Yaşam Deneyimi ve Meslek Gözlemi Programı katılım belgesi verilecektir.

➤ Online Başvuru Formunu doldurmak için tıklayınız.

➤ Öğrenci-Kurum Ön Görüşme Formu'nu indirmek için tıklayınız.


Program Sonunda Doldurulması Gereken Formlar

➤ Meslek Analiz Formu'nu doldurmak için tıklayınız.

➤ Yaşam Deneyimi ve Meslek Gözlemi Programı Raporunu doldurmak için tıklayınız.

➤ Yaşam Deneyimi ve Meslek Gözlemi Programı Sunumunuzu, Videonuzu ve Fotoğraflarınızı göndermek için tıklayınız.

Atatürk Köşesi

Ansolon