Yaşam Deneyimi ve Meslek Gözlemi

PDR Birimi olarak 2016-2017 eğitim öğretim yılında ilki gerçekleştirilen Yaşam Deneyimi ve Meslek Gözlemi Programına, bu yaz tatilinde de devam edilecektir.

Program iki başlık altında sürdürülmektedir. Yaşam Deneyimi, ortaokul öğrencilerinin herhangi bir meslekle ilgili gözlem yaparken, aynı zamanda da yaşam becerilerini geliştirmelerini, alışkın oldukları hayat tarzının dışına çıkarak yeni deneyimler kazanmalarını; Meslek Gözlemi ise lise öğrencilerinin tercih etmeyi düşündükleri mesleklerle ilgili gözlem yapmalarını ve deneyim kazanmalarını amaçlamaktadır.

Öğrencilerin farklı yaşam becerileri geliştirmelerine, meslekler hakkında bilgi edinmelerine, kendi özellikleri ile mesleklerin özellikleri arasında bağ kurmaya başlamalarına olanak tanıyan bu uygulama hem mesleki hem de kişisel gelişim adına çok önemlidir.


Yaşam Deneyimi ve Meslek Gözlemi Programı İşleyiş Esasları:

1. Meslek dalına karar verilir.
2. İş yeri aile ya da okul aracılığıyla belirlenir. (Anne-baba ya da o yakınlıkta bir iş yeri olması önerilmez. Tanıdık/güvenilir bir kurum bulunamaz ise okul tarafından öğrenci/aile ve iş veren buluşması organize edilir).
3. Öğrenci iş yerinde en az 15 gün bulunmalıdır. Yaz tatili süresince tercih edilen ya da iş veren ile karar verilen kesintisiz iki haftalık tarih aralığına karar verilir.
4. Öğrenci/aile 15 günlük süre boyunca herhangi bir ücret almayacağını ve SGK işlemi yapılmayacağını kabul eder.
5. Öğrencilere programa ilişkin takip edilmesi ve doldurulması gereken formlar (veli onay dilekçesi, meslek analizi formu, öğrenci değerlendirme raporu, iş veren değerlendirme raporu) eğitim öğretim yılı bitimine kadar teslim edilir ve öğrencilerden formları ilgili tarihlerde getirmeleri istenir.
6. Öğrenci, gözlem yaptığı mesleğe ilişkin bilgi ve deneyimlerini içeren iki adet fotoğraf ve 2 dakikalık bir video çekimini iki haftalık süre içerisinde gerçekleştirir.
7. Tüm bu esasları yerine getiren öğrencilere, Yaşam Deneyimi ve Meslek Gözlemi Programı Katılım Belgesi ekim ayında gerçekleştirilen törenle verilir.

Sorularınız için PDR Birimi ile iletişime geçebilirsiniz.

Sena Değirmenci: [email protected]
Beste Kıvrım: [email protected]
Atatürk Köşesi

Ansolon